امروز: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۶ شهريور

امور آبفار شهرستان دشتستان موفق به کسب رتبه برترطرح تکریم ارباب رجوع در بین دستگاههای اجرایی این شهرستان در سال 92 گردید.

رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور از انعقاد یک هزار ميليارد تومان قراردادبراي اجراي پروژه‌هاي آب وفاضلاب کشور با بخش خصوصی تا هفته آینده خبر داد

رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وشوندی مشاور امور ایثار گران بهاتفاق مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر طی هیأتی همراه از خانواده شهید محسن الگامه دیدار کردند.

رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور گفت: خوشبختانه بعد از انتصاب مهندس طاهریان پور شاهد انضباط مدیریتی در تصمیمات در بخش آب روستایی در استان هستیم که امیدواریم این رویکرد تبدیل به یک رویکرد مدیریتی شده و قوام بیشتری داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط استانداری بوشهر شرکت آب فاضلاب روستایی استان بوشهر موفق به کسب رتبه برتر "طرح تکریم ارباب رجوع " در بین شرکت های دولتی شد.