امروز: ۱۳۹۳ شنبه ۳ آبان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: آبرسانی به چهار روستای ساحلی شهرستان دشتی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: هم اکنون به 184روستای استان به صورت سیار و به وسیله تانکر آبرسانی می شود.

مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر از اختصاص 350میلیارد ریال اعتبارات استان به منظور تکمیل پروژ ه های نیمه تمام این شرکت خبر داد.

مومی شرکت آبفار استان بوشهر مهندس کرمپور معاون طرح وتوسعه شرکت آبفار استان بوشهر در خصوص این سیستم گفت :

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: هم اکنون 500 کیلومتر از شبکه توزیع و خطوط آبرسانی استان فرسوده می باشد که این امر موجب شده تا حدود 30 درصد آب روستاهای استان در درون شبکه ها هدر برود.