امروز: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ فروردين

جشنواره دبستان آبی در مدارس روستایی استان بوشهر با هدف ترویج مصرف بهینه آب آغاز شد.

یک دوره مسابقات ورزشی میان تیم هایی از مجموعه کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر برگزارگردید.

از مدیر امور آبفار شهرستان دیلم تقدیر بعمل آمد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تنگستان گفت: فاز نخست عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای بنه گز آغاز شده است.

بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با بازدید از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر، آخرین وضعيت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در این شركت را مورد بررسي قرار دادند.